podnosić się


podnosić się
Włosy komuś podniosły się (na głowie) zob. włosy 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.